Hóa học xanh

Hóa học xanh là khái niệm về phát triển hóa học một cách bền vững (còn gọi là hóa học bền vững), qua đó khuyến khích phát triển các phương pháp và quá trình tạo ra sản phẩm nhằm hạn chế sản xuất và sử dụng các hóa chất độc hại

Theo cơ quan “Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ” đưa ra thì hóa học xanh có 12 nguyên tắc cơ bản sau:

1. Phòng ngừa

Tốt hơn là ngăn ngừa chất thải hơn là xử lý hoặc dọn sạch rác thải sau khi đã được tạo ra.

2. Nguyên lý kinh tế Antom

Phương pháp này được thiết kế để tối đa hoá việc kết hợp tất cả các vật liệu được sử dụng trong quy trình vào sản phẩm cuối cùng.

3. Giảm tổng hợp hóa học

Bất cứ nơi nào thực tế, các phương pháp tổng hợp nên được thiết kế để sử dụng và tạo ra các chất có ít hoặc không có độc tính cho người hoặc môi trường.

4. Thiết kế Hóa chất An toàn

Hóa chất sản phẩm nên được thiết kế để thực hiện chức năng mong muốn của họ trong khi giảm thiểu độc tính của chúng.

5. Dung môi và chất trợ tạo an toàn hơn

Việc sử dụng các chất phụ trợ (ví dụ: dung môi hay các chất tách) cần được thực hiện không cần thiết bất cứ khi nào có thể và vô hại khi sử dụng.

6. Thiết kế cho hiệu suất năng lượng

Các yêu cầu về năng lượng của các quá trình hóa học phải được công nhận vì những tác động môi trường và kinh tế của nó và cần được giảm thiểu. Nếu có thể, các phương pháp tổng hợp nên được tiến hành ở nhiệt độ và áp suất xung quanh.

7. Sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo

Nguyên liệu thô hoặc nguyên liệu nên được tái tạo thay vì cạn kiệt bất cứ khi nào về mặt kỹ thuật và kinh tế.

8. Giảm các chất phái sinh

Cần phải giảm thiểu hoặc tránh sử dụng các dẫn xuất không cần thiết (sử dụng các nhóm chặn, bảo vệ / bảo vệ, và thay đổi tạm thời các quy trình vật lý/hóa học) bởi vì các bước đó đòi hỏi các chất phản ứng bổ sung và có thể tạo ra chất thải.

9. Sự xúc tác

Các thuốc thử xúc tác (càng chọn lọc càng tốt) tốt hơn các chất phản ứng tỷ đại tử.

10. Thiết kế để phân hủy

Sản phẩm hóa học nên được thiết kế để khi kết thúc chức năng của chúng, chúng sẽ phân hủy thành các sản phẩm phân hủy vô hại và không tồn tại trong môi trường.

11. Phân tích thời gian thực để ngăn ngừa ô nhiễm

Các phương pháp phân tích cần được phát triển hơn nữa để có thể giám sát và kiểm soát trong thời gian thực trước khi hình thành các chất độc hại.

12. An toàn hơn để an toàn hơn

Các chất và hình thức của chất được sử dụng trong một quy trình hóa học nên được lựa chọn để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn hóa chất, bao gồm các sự phóng thích, nổ và hoả hoạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Zalo chat